...

Kalite Politikamız

Elektrik malzemeleri satışı ve uygulaması  işlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda ve  en doğru  ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001  şartlarına uygun çalışmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve istikrarlı bir şekilde cevap vermek, verilen hizmeti taahhüt edilen zamanda bitirebilmek, mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileşmeyi ve geliştirmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, çalışanların gelişimi için sürekli eğitimler vermek, takım anlayışı ile çalışmak, Ana Politikamızdır. METRO ELEKTRİK Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

GENEL MÜDÜR

Çevre Politikamız

Elektrik malzemeleri satışı ve uygulaması  işlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda ve  en doğru  ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun  şekilde yapılmasını sağlamak,

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001  şartlarına uygun çalışmak, çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili mevzuatlara uygun çalışmak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak, Ana Politikamızdır.

METRO ELEKTRİK Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak  gözden geçirilmektedir.

GENEL MÜDÜR

Birinci önceliğimiz iş güvenliğidir.

METRO ELEKTRİK ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak minimum hedefimizdir.

METRO ELEKTRİK; Elektrik malzemeleri satışı ve uygulaması işlerine ilişkin İş Sağlığı Güvenliği /ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 ve tabi olduğumuz yasal ve diğer şartların gereklerini yerine getirmeyi, tüm çalışanlarımıza ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi, tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, ilgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı, oluşan problemleri çözmek yerine önleyici bir yaklaşımla çalışarak, sağlık ve güvenlik seviyemizi sürekli olarak arttırmayı, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmeyi, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirme için hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin artırılmasını benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.